• Αρχική
  • Βιβλιοθήκη
  • Έκθεση συνηγορίας: «Θύματα βασανιστηρίων: Από την ανίχνευση στην προστασία»

Έκθεση συνηγορίας: «Θύματα βασανιστηρίων: Από την ανίχνευση στην προστασία»

Σκοπός αυτής τη έκθεσης δεν είναι μόνο να αναδείξει την προβληματική νομοθετική πρόβλεψη στην Ελλάδα για την πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων, αλλά να υπογραμμίσει την ανάγκη ύπαρξης ανεξάρτητων εξειδικευμένων και διεπιστημονικών ομάδων στις διαδικασίες αναγνώρισης και ταυτοποίησης της ευάλωτης ομάδας των θυμάτων βασανιστηρίων.

Τέλος, καταδεικνύει το γεγονός ότι οι υφιστάμενες διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης  είναι ακατάλληλες για τον εντοπισμό πιθανών θυμάτων και αδυνατούν να παράσχουν ένα επαρκές πλαίσιο διαβίωσης και αποκατάστασης.

Διαβάστε την έκθεση συνηγορίας, εδώ.


© Metadrasi.org. All rights reserved.

WebDesign by: