Σημαντικά θέματα Διεθνούς Δικαίου-Τουρκία

Πρόσφατα η Τουρκική κυβέρνηση ανακοίνωνε ότι η χώρα αποσύρεται από τη Διεθνή Σύμβαση για τα δικαιώματα των γυναικών. Αυτό σημαίνει μεταξύ άλλων, ότι ό,τι έχει κατακτηθεί μέχρι σήμερα στο πεδίο των δικαιωμάτων μεταξύ των φύλων (ισότητα κοινωνική, οικονομική, οικογενειακή και λοιπά) παύει να ισχύει και η γυναίκα στη Τουρκία επανέρχεται σ’ ένα μεσαιωνικό καθεστώς που βεβαίως απομακρύνει και την χώρα από τα διεθνή πρότυπα που με την βοήθεια και του διεθνούς δικαίου έχουν καθιερωθεί.

Στον διεθνή τύπο έγινε αρκετή συζήτηση για το ζήτημα αυτό, εκείνο όμως που φαίνεται να έχει ξεχαστεί είναι κάτι άλλο πολύ σημαντικό επίσης: Το γεγονός δηλαδή, ότι η Τουρκία δεν αναγνωρίζει άσυλο σε πρόσφυγες που δεν προέρχονται από ευρωπαϊκή χώρα (ουσιαστικά σε κανέναν), διότι είναι τουλάχιστον οξύμωρο να φανταστεί κανείς αιτούντες άσυλο Ευρωπαίους να καταφεύγουν για προστασία στην Τουρκία!

Συγκεκριμένα η Τουρκία δεν εφαρμόζει το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967, το οποίο επεξέτεινε το πεδίο εφαρμογής της Συμβάσης της Γενεύης του 1951, που είχε εφαρμογή στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, σε ολόκληρη την υφήλιο. Οι πρόσφυγες λοιπόν που καταφεύγουν στην Τουρκία από οποιαδήποτε ασιατική ή αφρικανική χώρα, δεν έχουν την νομική δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο. Επομένως αυτό που πάντα πρέπει να εξετάζεται, δηλαδή το ότι ο αιτών άσυλο πρέπει να έχει την νομική και πραγματική δυνατότητα προστασίας, πολύ απλά στην περίπτωση της Τουρκίας δεν ισχύει.

Ενώ όλα τα παραπάνω είναι φυσικά γνωστά στις διάφορες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, (ή τουλάχιστον θα όφειλαν να είναι), αυτό που παρατηρείται είναι μία βολική σιωπή που οδηγεί στη λήθη του κρίσιμου αυτού θέματος. Η βολική αυτή σιωπή είναι στη βάση των συμφωνιών επανεισδοχής αιτούντων άσυλο στην Τουρκία, ενώ είναι γνωστό ότι για τους λόγους που αναπτύχθηκαν παραπάνω η χώρα δεν μπορεί να προσφέρει νομική προστασία και επομένως δεν είναι ασφαλής.

Ιωάννα Μπαμπασίκα

Νομικός Εμπειρογνώμονας Δράσης Πιστοποίησης Θυμάτων Βασανιστηρίων


© Metadrasi.org. All rights reserved.

WebDesign by: