• Αρχική
  • Ταυτοποίηση και πιστοποίηση

Ταυτοποίηση και πιστοποίηση

Το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, εγχειρίδιο για την εξέταση και την καταγραφή περιστατικών βασανιστηρίων και άλλων βίαιων ή απάνθρωπων πρακτικών ή τιμωρίας, υιοθετήθηκε το 1999 από τα Ηνωμένα Έθνη, με σκοπό την χρήση αναγνωρισμένων μεθόδων και διαδικασιών για την καταγραφή και πιστοποίηση των ευρημάτων των βασανιστηρίων. Τα ευρήματα των βασανιστηρίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιστημονικά δεδομένα, πειστήρια σε δίκη, ή και στις διαδικασίες για αίτημα ασύλου. 

Το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, συντάχθηκε από 75 εξειδικευμένους ειδικούς (δικηγόροι, υγειονομικοί, κοινωνικοί επιστήμονες) καθώς και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, δημιουργώντας ένα διεπιστημονικό κείμενο μετά από επεξεργασία τριών ετών. Για την υλοποίηση του εγχειριδίου μεταξύ άλλων συνεργάστηκαν, το Τουρκικό “Human Rights Foundation of Turkey” (ανεξάρτητη μη-κερδοσκοπική οργάνωση η οποία ίδρυσε και λειτουργεί τα Κέντρα Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων στη Τουρκία), οι Αμερικανοί “Physicians for Humans Rights” και το “International Rehabilitation Council for Torture Victims”.

Το Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης, εγχειρίδιο για την εξέταση και την καταγραφή περιστατικών βασανιστηρίων και άλλων βίαιων ή απάνθρωπων πρακτικών ή τιμωρίας, υιοθετήθηκε το 1999 από τα Ηνωμένα Έθνη, με σκοπό την χρήση αναγνωρισμένων μεθόδων και διαδικασιών για την καταγραφή και πιστοποίηση των ευρημάτων των βασανιστηρίων.


© Metadrasi.org. All rights reserved.

WebDesign by: